top of page

PRIVACYVERKLARING

AVG

1. Persoonsgegevens die worden verwerkt
Hanna Verhoog Fotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hanna Verhoog Fotografie, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Hanna Verhoog Fotografie verstrekt. Hanna Verhoog Fotografie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam

  • Uw adresgegevens

  • Uw telefoonnummer

  • Uw e-mailadres

  • Uw IP-adres


2. Waarom Hanna Verhoog Fotografie gegevens nodig heeft
Hanna Verhoog Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Hanna Verhoog Fotografie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.

3. Hoe lang Hanna Verhoog Fotografie gegevens bewaart
Hanna Verhoog Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

4. Gegevens delen met anderen
Hanna Verhoog Fotografie verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hannaverhoog@outlook.com. Hanna Verhoog Fotografie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

6. Beveiligen
Hanna Verhoog Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hanna Verhoog Fotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hanna Verhoog Fotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via hannaverhoog@outlook.com. 

 

bottom of page